Impressum

Glavna urednica: Irena Kazić Tartaglia

Suradnici: Krešimir Golubić, Marko Rajković, Janja Savić, Jana Smrekar, Mladen Smrekar, Dora Starčević

Fotografije: photostock te osobno vlasništvo suradnika portala

Lektura: Hrvatski pravopis, Matica Hrvatska

Dizajn: Strka

Kontakt: irena@zniranac.com

Izdavač:
Žniranac
Palmotićeva 29
Zagreb
OIB: 66394380651

Tekstovi objavljeni na portalu Žniranac ne izražavaju nužno stavove i mišljenja portala Žniranac, već osobne stavove, poglede, mišljenja i zaključke njihovih autora.